A/B Falkonerhjørnet

Falkoner Alle 27, Nyelandsvej 2 og 2B...

Hvem er vi?

Vi er andelsforeningen A/B Falkonerhjørnet med 27 andele (21 beboere og 6 erhverv). Vores forening er etableret i 1980 og vi har været igennem et byfornyelsesprojekt i 1992, hvor bygningen undergår en modernisering. Efterfølgende er moderniseringen af de enkelte lejligheder sket, som individuelle forbedringer og der er således en del forskel på de enkelte lejligheders stand og stil. Under byfornyelsen i 1992 overdrages ansvaret for gård-arealet til Folkvarsvej karreens gårdlaug. Alle beslutninger der har med gården at gøre, træffes derfor af gårdlauget, hvor foreningen har stemmeret og mulighed for at opstille kandidater til bestyrelsen.

Hovedbygningen er opført i 1890'erne og "tilbygningen" Nyelandsvej 2B er opført omkring 1900. Disse gamle bygninger er vedligeholdelseskrævende, og den opgave forsøger vi at løfte efter bedste evne. Det betyder at der med ca. 5-10 års mellemrum udarbejdes vedligeholdelsesrapporter fra en rådgivende ingeniør. Disse vedligeholdelsesrapporter bliver brugt til at iværksætte de nødvendige projekter for at opretholde bygningens gode stand.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor hver andel er repræsenteret med én stemme (uanset størrelse). Almindelige beslutninger sker med simpelt flertal, mens vigtigere beslutninger kræver 2/3 flertal (samt 2/3 deltagelse) af foreningens medlemmer (se vedtægterne). Den daglige drift varetages af bestyrelsen, som får mandat af generalforsamlingen til at foretage de nødvendige beslutninger i hverdagen.

Foreningen stiller et fællesvaskeri frit til rådighed for foreningens beboere. Der er ingen særskilt opkrævning for brugen, da omkostningen tages fra foreningens budget. Denne ordning fungerer i store træk glimrende. Foreningen råder også over en fælles cykel-kælder, som både er meget populær og med begrænset plads. Udover den fælles cykel-kælder stiller foreningen også loft-rum eller kælder-rum til rådighed for de fleste af foreningens medlemmer. Endeligt råder foreningen over et fælleslokale, som hovedsagligt bliver benyttet til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

De enkelte lejligheder i foreningen er fra 74 m2 til 142 m2 (inkl. fællesareal) og erhversandelene er endnu mere forskellige. Foreningen har en sund økonomi og beslutninger træffes alt-overvejende efter, at stille foreningen godt økonomisk på den lange bane. Det betyder at foreningens medlemmer kan nyde godt af en lav gæld og en rimelig god vedligeholdelsesstand. Resultatet er at foreningens medlemmer vælger at blive boende længe, og udskiftningen derfor er yderst begrænset. Af den grund er der heller ikke nogen venteliste. Hvis man er interesseret i at købe en lejlighed i foreningen, kan man sende en email, hvor man beskriver hvem man er og hvad man er interesseret i (se Kontakt os). Når en andelhaver ønsker at sælge, vil emails fra de sidste måneder kunne komme i betragtning. Der er derfor ikke tale om "først til mølle" princippet, men snarere princippet om "frisk i erindring".

Det var lidt om os.

-Velkommen til vores hjemmeside.