A/B Falkonerhjørnet

Falkoner Alle 27, Nyelandsvej 2 og 2B...

Husorden for A/B Falkonerhjørnet

Rygning

Rygning på trapper og andre fælles arealer er ikke tilladt. Rygning må ske udenfor under hensyntagen til omgivelserne. Skodder skal bortskaffes på sikker vis, og må ikke henkastes i gården eller på de fælles arealer.

Affald

Affald (dagrenovation og storskrald) bortskaffes efter Gårdlaugets anvisninger. Affaldsposer må ikke stilles på trapper og andre fælles arealer. Byggeaffald bortskaffes løbende og altid efter Gårdlaugets anvisninger.

Cykler og lignende

Cykler, barnevogne eller lignende må ikke henstilles i ejendommens opgange, men bør anbringes i cykelkælderen eller gårdens cykelskure og cykel parkering.

Gårdens forhold og brug

Alle forhold i gården hører under Gårdlauget.

Motorkøretøjer

Regler for motorkøretøjer i gården hører under Gårdlauget.

Musik

Musik samt anden støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere og aldrig i tidsrummet kl. 23.00 – 07.00. Fester varsles mindst en uge i forvejen.

Opmagasinering

Ifølge brandsikringsbekendtgørelsen må ejendommens trapper og øvrige fællesarealer ikke benyttes til opmagasinering af private ejendele, herunder cykler, barnevogne, sko, affaldsposer m.v.

Støj

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen skal installeres og anvendes således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommens beboere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 20.00 og 08.00. Endvidere skal længerevarende støjende byggearbejder og støjende byggearbejder i weekender varsles mindst en uge i forvejen.

Vaskerum og tøjtørring

Vaskerummet skal efter endt benyttelse efterlades ryddeligt og rent. Beboerne bedes respektere de anførte vasketider på den ophængte vasketavle i vaskekælderen. En reserveret tid ophører hvis den ikke er benyttet efter 15 minutter. Filtre i tørretumbleren skal renses efter brug af maskinen. Råd og vejledning ophængt i vaskerummet skal respekteres.